कर्मचारी वेतन

 Remuneration

 For the previous month of last website updation date

December 2016

 

 

 

 

   

Sl.No.

Name of employee

Amount

   

1

Sh. Munendra Singh

97632
   

2

Sh. Shriram

78149
   

3

Smt.Preeti Nitesh Ranjan

63418
   

4

Sh.Chandra Kant jain

64079
   

5

Sh.SD Rawat 66989
   

6

Sh M.P.Singh

67216
   

7

Sh.Manoj Rawat

67216
   

8

Sh.Rakesh Kumar

59951
   

9

Nilanjani Prasad

58944
    10 Smt.Shraddha Agrawal 63997
    11 Ms.Kirti Shrivastava 65385
   

12

Sh.G.S.Bhatnagar

56691
   

13

Sh.Anurag Bajpai

65738
   

14

Sh.Hakim Singh Dandoliya

53059
   

15

Shri B.S.Meena

61712
   

16

Shri Mukesh Bhatia

62286
     17 Smt.Manorama Bhatia 63546
    18 Smt.Urmila Dixit 75003
     19 Smt.Bhagyashree Bhagwat 67426
   

20

Mr. V.R.S. Chaturvedi

60668
   

21

Smt.Shabana Hussain 59951
     22 Smt.Lalita Singh 52312
    23 Mr. R.K. Singh 57649
     24 Sh.Dinesh Rawat 56548
   

25

Shri B.S. Chauhan

67426
    26

Sh. Shiv Kumar Yadav

58245
   

27

Smt.Alka

54997
   

28

Smt Neeta Saxena

59388
   

29

Sh.R.K.Saxena

64589
   

30

Smt.Beena Jain 62840
    31 Smt.Rashmi Katare 47622
   

32

Mrs.Monica Verma

40136
    33 Sh.Dinesh Shrivas 47622
     34 Sh.Mahendra Singh Parihar 47622
     35 Sh.Gaurav Singh Bhadouriya 47622
   

36

Smt.Bharti Yadav

46276
    37

Ms.Rashmi

40136
   

38

Smt.Beena Bisht 38280
    39 Smt.Mamta Kaushik 41293
   

40

Kumari Neeraj 41293
     41 Kumari Yogita 41293
     42 Ms.Pooja Gupta 41293
     43 Ms.Sanju 41164
     44 Ms.Krishna Kumari 41293
     45  Ms.Tannu Adhalikka 35876
    46 Sh.AS Yadav 53718
   

47

Mr.R.K.Goswami

40679
    48

Mr.Manoj Shinde

37968
   

49

Sh.Mukesh Kumar

33507
    50

Shri Vijay Shukla

32953
    51

ShRamesh Singh

33582
    52

ShRam Avtar

29979

 

 

 

 

 

 Feb- 2010

 

क्र.सं.

कर्मचारी का नाम

राशि

 

 

 

1

Smt P.Dubey  

25572

2

Sh. Pradip Ku.Singh

27225

3

Sh. R. K. Agrawal

29636

4

Smt S.Jain

0

5

Shri Baijnath

11653

6

Sh Ramesh Singh

10535

7

Smt ML Tiwari [15890]

23065

8

Smt Shirin Quraishi

29268

9

Smt S.Hajela

30068

10

Shri Ram Avtar

11130

11

Smt Lajwati

22167

12

Smt S.Garg

30562

13

Sh. U C Pal

21725

14

Ms. Divya R. Nath

23545

15

Shri S. P. Singh

24572

16

Shri TN Chaturvedi

23000

17

Sh. Ramovtar Yadav

29252

18

Shri Mukesh Mittal

19302

19

Sh. J. K. Keswani

18889

20

Shri Mohan Singh

11912

21

Shri SK Sharma

32502

22

Smt M Kulshretha

36059

23

Shri Omkar Chauhan

8170

24

Smt P Jayant

25072

25

Smt Urmila Thakur

25939

26

Smt S.Gupta

27018

27

Smt Meena Umraiya

23167

28

Sh. Dilip Shrivastava

30282

29

Smt Sheela Tripathi

23300

30

Sh B S Chauhan

28032

31

Sh Vijay Pal

27400

32

Shri S.G.Shroti

41049

33

Smt Sushila Yadav

29899

34

Smt Seema Chauhan

8627

35

Sh.Anurag Bajpai

29253

36

Sh. Mukesh Bhatia

26284

37

Sh. Sushil Rajput

19815

38

Sh. RK Singh

25138

39

Shri Jaswant Singh

10227

40

Smt M. Bhatia

26828

41

Ms. Kirti Patil

26836

42

Smt B. Bhagwat

30532