Staff Salary

 Remuneration

 For the previous month of last website updation date

December 2016

 

 

 

   

Sl.No.

Name of employee

Amount

   

1

Sh. Munendra Singh

97632
   

2

Sh. Shriram

78149
   

3

Smt.Preeti Nitesh Ranjan

63418
   

4

Sh.Chandra Kant jain

64079
   

5

Sh.SD Rawat 66989
   

6

Sh M.P.Singh

67216
   

7

Sh.Manoj Rawat

67216
   

8

Sh.Rakesh Kumar

59951
   

9

Nilanjani Prasad

58944
    10 Smt.Shraddha Agrawal 63997
    11 Ms.Kirti Shrivastava 65385
   

12

Sh.G.S.Bhatnagar

56691
   

13

Sh.Anurag Bajpai

65738
   

14

Sh.Hakim Singh Dandoliya

53059
   

15

Shri B.S.Meena

61712
   

16

Shri Mukesh Bhatia

62286
     17 Smt.Manorama Bhatia 63546
    18 Smt.Urmila Dixit 75003
     19 Smt.Bhagyashree Bhagwat 67426
   

20

Mr. V.R.S. Chaturvedi

60668
   

21

Smt.Shabana Hussain 59951
     22 Smt.Lalita Singh 52312
    23 Mr. R.K. Singh 57649
     24 Sh.Dinesh Rawat 56548
   

25

Shri B.S. Chauhan

67426
    26

Sh. Shiv Kumar Yadav

58245
   

27

Smt.Alka

54997
   

28

Smt Neeta Saxena

59388
   

29

Sh.R.K.Saxena

64589
   

30

Smt.Beena Jain 62840
    31 Smt.Rashmi Katare 47622
   

32

Mrs.Monica Verma

40136
    33 Sh.Dinesh Shrivas 47622
     34 Sh.Mahendra Singh Parihar 47622
     35 Sh.Gaurav Singh Bhadouriya 47622
   

36

Smt.Bharti Yadav

46276
    37

Ms.Rashmi

40136
   

38

Smt.Beena Bisht 38280
    39 Smt.Mamta Kaushik 41293
   

40

Kumari Neeraj 41293
     41 Kumari Yogita 41293
     42 Ms.Pooja Gupta 41293
     43 Ms.Sanju 41164
     44 Ms.Krishna Kumari 41293
     45  Ms.Tannu Adhalikka 35876
    46 Sh.AS Yadav 53718
   

47

Mr.R.K.Goswami

40679
    48

Mr.Manoj Shinde

37968
   

49

Sh.Mukesh Kumar

33507
    50

Shri Vijay Shukla

32953
    51

Sh. Ramesh Singh

33582
    52

Sh. Ram Avtar

29979